Veelgestelde vragen

BHV

Wat is BHV?

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Een onderdeel hiervan is de Cursus BHV. Hierin leren deelnemers de basisvaardigheden wat te doen bij verwondingen, onwelwording, reanimatie, het gebruik van de AED, brand en ontruiming.

Moet je de BHV-cursus elk jaar herhalen?

Nergens in de wet wordt een exacte termijn genoemd waarop een herhalingscursus moet plaatsvinden. Dat kan ook niet, aangezien er per bedrijf andere risico’s zijn. Bedrijven met een hoog risico hebben er wellicht baat bij om vaker, bijvoorbeeld één keer per maand of kwartaal te oefenen.  En bedrijven die een laag risico hebben, of regelmatig door het jaar kleinere oefeningen doen, kunnen van mening zijn dat die frequentie voor een “officiële herhaling” best één keer per jaar kan. Het enige wat wel in de wet is beschreven dat de bedrijfshulpverlening adequaat moet kunnen functioneren en dat de in de RIE beschreven risico’s daar de leidraad voor zijn. Dat is waar het uiteindelijk om draait!

Hoeveel BHV-ers zijn er verplicht?

Ieder bedrijf met werknemers is verplicht om er voor te zorgen dat er altijd minimaal één BHV-er aanwezig is. Het aantal bedrijfshulpverleners dat in een organisatie minimaal aanwezig moet zijn is niet wettelijk vastgelegd. Wel zijn hier richtlijnen voor opgesteld. Zo geldt het advies ‘1 BHV-er-op-50 werknemers’ en binnen 3 minuten moet hulp ter plaatse zijn. Uiteraard is iedere organisatie anders. Daarom moet aan de hand van een RI&E gekeken worden naar welke specifieke risico’s binnen de organisatie aanwezig zijn. Aan de hand van de risico’s kan worden vastgesteld hoeveel BHV-ers wenselijk zijn.

Wat is de geldigheid van een BHV certificaat?

De geldigheid van de certificaten van Levensreddend.nl is 1 jaar.

Wat is een BHV-ploegleider?

Bij een calamiteitenbestrijding geeft een Ploegleider BHV op een efficiënte wijze leiding aan een groep BHV’ers. Een Ploegleider BHV dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg geoefend wordt en blijft en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd.

Wat is een ontruimingsoefening?

Om de slagkracht van de gehele BHV-organisatie op de proef te stellen, worden ontruimingsoefeningen georganiseerd. Ook dit is een jaarlijks verplicht onderdeel dat de Arbowet stelt aan alle organisaties. Bij een ontruimingsoefening wordt een calamiteit in scene gezet, waarop BHV-ers actie moeten gaan ondernemen.

REANIMATIE & AED

Wat is een AED?

De AED wordt gebruikt bij een hartstilstand. Tijdens een reanimatiecursus leer je hoe je kunt zien of iemand een hartstilstand heeft. Een persoon met een hartstilstand is niet bij bewustzijn, reageert niet op prikkels en zal niet of niet normaal ademhalen. AED’s zijn 100% veilig in gebruik en zullen geen schok afgeven aan mensen die dit niet nodig hebben. Een AED kan analyseren wat er in het hart van een slachtoffer gebeurt en zal alleen bij een schokbaar hartritme (dus niet bij een normaal hartritme) een schok afgeven.

Wat is een burgerhulpverlener?

Als burgerhulpverlener sta je aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu.nl. Bij een hartstilstand in je buurt krijgt je via je mobiel een oproep om naar het slachtoffer te gaan.

Hoe word ik burgerhulpverlener?

Meld je aan als je 18 jaar of ouder bent en in de afgelopen twee jaar een van deze trainingen hebt gevolgd:

  • Een basis- of herhalingscursus reanimatie
  • Een reanimatietraining als bedrijfshulpverlener of EHBO’er
  • Een reanimatietraining voor je beroep of studie (bijvoorbeeld arts, brandweer of politie)
  • Meld je hier aan

RI&E

Wat is RI&E?

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers.

Is de RI&E verplicht?

Waarschijnlijk wel

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Met behulp van onderstaand stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.