Noodkaart aanvragen

Tijdens calamiteiten probeert u als hulpverlener
natuurlijk rustig te blijven. Dit is erg lastig zodra er brand,
wonden of andere ellende om de hoek komt kijken.

Als ambulanceverpleegkundige en meldkamercentralist
hebben wij regelmatig ervaren dat paniek er voor zorgt dat
de melder niet goed weet wat hij of zij moet zeggen.
Regelmatig komt het zelfs voor dat melders hun eigen
woonadres niet meer weten. Bereid u voor op uw werk én
uw privéadres. Doe ons een plezier en denk ook eens
na, wat te doen, als er bij u thuis iets ernstigs aan de hand is.

Om u houvast te geven, hebben wij onderstaande
noodkaart ontwikkeld. De korte punten die
erop staan, zorgen ervoor dat u weet wat u moet
doen bij welke calamiteit.

Ik wil de noodkaart voor: