BHV-plan

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het bedrijfshulpverleningsplan, kortweg het BHV-plan. De Arbowet en het Bouwbesluit maken het hebben van een BHV-plan wettelijk verplicht.

Wat staat hier nou in? Helaas is er geen standaard invulformulier van een BHV-plan, iedere organisatie heeft namelijk andere risico’s, waarop anders gereageerd moet worden.

Onderdelen die bijvoorbeeld moeten terugkomen in het BHV-plan zijn:

  • Maatregelen treffen zoals een BMI installeren, noodverlichting en brandblussers ophangen, maar ook het onderhoud van brandblussers mag niet vergeten worden.
  • Plattegronden, met hierop vluchtroutes, brandblussers, nutsvoorzieningen, AED’s en andere hulpmiddelen.
  • Wat zijn de procedures in geval van stroomuitval, brand en ongevallen.
  • Wie zijn de BHV-ers en de BHV-ploegleider en wat zijn hun taken?