Training Bedrijfshulpverlening (BHV)

Elk bedrijf is volgens de Arbowetgeving verplicht een BHV-organisatie in stand te houden. Bedrijfshulpverleners moeten worden opgeleid of krijgen elk jaar een herhalingstraining. Daarnaast dienen brandblussers, verbandkoffers en AED’s jaarlijks gekeurd te worden en moet elk bedrijf jaarlijks een ontruimingsoefening organiseren. Bij Levensreddend.nl bent u aan het juiste adres om dit allemaal goed te regelen.

De Training Bedrijfshulpverlening Basis kunt u volgen op twee manieren:
1. Eén dag praktijk in combinatie met een E-Learningmodule
2. Twee dagen praktijk

Doelstellingen
Na het volgen van de training kan de bedrijfshulpverlener optreden bij:​ – Levensreddende Eerste Hulp en Reanimatie – Brandbestrijding, Ontruiming, Communicatie en Alarmering

Werkwijze
Tijdens de training wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. De praktijkoefening brandbestrijding wordt gehouden in de omgeving van het bedrijf.

Examinering
Aan de training is een examen in de vorm een toets verbonden. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ verstrekt.

Locatie
De training kan gegeven worden op uw locatie of in overleg op een andere locatie.

Kosten 
De kosten van de eendaagse training + E-learning zijn vanaf €175, – De kosten van de tweedaagse training zijn vanaf €225, –

Documentatie
Het is mogelijk om een BHV boek aan te schaffen voor €19,50.

Vrijstelling Voor de modules ‘Eerste Hulp’ of ‘Brandbestrijding en Ontruiming’ kan in sommige gevallen vrijstelling worden verleend.

(De kosten zijn inclusief instructeur, huur instructielokaal, gebruik van reanimatiepop, audiovisuele hulpmiddelen, verbandmiddelen, blusmiddelen, stookkosten, certificaat bedrijfshulpverlener, afleggen examen. Exclusief koffie, thee en lunch. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.)

Doelstelling
De eendaagse (of twee dagdelen) nascholing is bedoeld om de kennis en vaardigheden op peil te houden, alsmede er nieuwe vaardigheden aan toe te voegen op het gebied van: – Levensreddende Eerste Hulp en Reanimatie – Brandbestrijding, Ontruiming, Communicatie en Alarmering

Werkwijze
Tijdens de training wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. De praktijkoefening brandbestrijding wordt gehouden in de omgeving van het bedrijf.

Examinering
Aan de nascholing is geen toets of examen verbonden. Bij voldoende resultaat wordt een nieuw certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ door Levensreddend.nl verstrekt.

Optionele voorbereiding
De E-learningmodule ‘Levensreddend Handelen’ is een goede voorbereiding voor de Training Bedrijfshulpverlening – Herhaling. Het is mogelijk om ter voorbereiding van de training het NIBHV-boek aan te schaffen voor €19,50.

Kosten
De kosten van de training zijn vanaf €115, – per persoon.

(De kosten zijn inclusief instructeur, huur instructielokaal, gebruik van reanimatiepop, audiovisuele hulpmiddelen, verbandmiddelen, blusmiddelen, stookkosten, certificaat bedrijfshulpverlener. Exclusief koffie, thee en lunch. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.)

Doelstellingen

De training behandelt

  • de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
  • de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
  • de BHV-voorzieningen en BHV-middelen
  • de taak van de ploegleider BHV
  • de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet
  • het leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg
  • de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
  • het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)

Behalve dat deze onderdelen in theorie behandeld worden wordt juist ook praktisch getraind. Dit door middel van table-top-oefeningen en het oefenen van praktijkscenario’s.

Toelatingseisen
Om deel te kunnen nemen aan deze training is een BHV-diploma vereist. Daarnaast wordt tijdens de training een actieve inzet van de deelnemer verwacht.

Examinering
Aan de training is een examen in de vorm een toets verbonden. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat ‘BHV-ploegleider’ verstrekt.

Locatie
De training kan gegeven worden op uw locatie of in overleg op een andere locatie.

Kosten 
De kosten zijn vanaf €350, – p.p.

Documentatie
Het is mogelijk om een BHV-ploegleidersboek aan te schaffen voor €19,50.

(De kosten zijn inclusief instructeur, huur instructielokaal, gebruik van reanimatiepop, audiovisuele hulpmiddelen, verbandmiddelen, blusmiddelen, stookkosten, certificaat BHV-ploegleider, afleggen examen. Exclusief koffie, thee en lunch. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.)