Dankzij de campagne van de Nederlandse Hart stichting is Nederland officieel het eerste land ter wereld met een landelijk netwerk van 170.000 AED-burgerhulp verleners. Maar er zijn, zeker in de Randstad, nog meer mensen nodig. Iets voor u?

Direct starten met reanimeren en inzetten van een AED bij een hartstilstand is van levensbelang. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat door een elektrische schok hartritmestoornissen kan herstellen bij een hartstilstand.

In de jaren ‘90 was de overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis nog 9%. Inmiddels is dit bijna 25%. Als de AED binnen zes minuten na de hartstilstand wordt ingezet, dan overleeft zelfs de helft van de slachtoffers. In Nederland zijn er zo’n 100.000 AED’s op vele plekken te vinden en er is een oproepsysteem van burgerhulpverleners.

Wie als burgerhulpverlener aangemeld staat, krijgt via de 112-centrale het verzoek op zijn mobiel direct naar het slachtoffer te gaan of eerst een AED te halen. De ambulance redt het vaak niet om er binnen zes minuten te zijn.

Als burgerhulpverlener moet je kunnen reanimeren, minimaal 18 zijn én de afgelopen twee jaar één van deze trainingen hebben gevolgd:

  • een basiscursus reanimatie of een herhalingsles;
  • een reanimatietraining als bedrijfshulp verlener of EHBO-er;
  • een reanimatietraining voor je beroep of studie (bijv. arts, brandweer of politie).

Wilt u burgerhulpverlener worden? Zorg en Zekerheid draagt hier graag aan bij en biedt vanuit de meeste aanvullende verzekeringen een vergoeding. Kijk voor meer informatie over preventieve cursussen op zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker.

Meer weten over leren reanimeren, burger hulpverlener worden, je AED aanmelden? Kijk op www.hartstichting.nl/reanimatie. AED-locaties vindt u op aed.rodekruis.nl