Advies

BHV-plan

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het bedrijfshulpverleningsplan, kortweg het BHV-plan. Wij kunnen u helpen met het maken van een BHV-plan.

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

In een gezond bedrijf zijn werknemers positiever en productiever. De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) levert een actieve bijdrage aan een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom is het verplicht voor bedrijven met personeel om een RI&E uit te voeren.
Deze RI&E wordt gedaan in vijf stappen: inventarisatie, evaluatie, Plan van Aanpak, toetsen van de RI&E, uitvoering. Wij kunnen u helpen met het maken van een RIE. Met behulp van de RI&E wordt er een BHV-plan gemaakt.

Ontruimingsoefening

U dient regelmatig een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimingsplan (nog) goed functioneert. Levensreddend.nl begeleidt en traint uw BHV’ers en organiseert ontruimingsoefeningen binnen uw bedrijf zodat:

  • medewerkers weten hoe zij het pand snel en veilig kunnen verlaten;
  • BHV’ers een ontruiming efficiënt en accuraat kunnen begeleiden.

Heeft u een vraag?

Wij willen u graag helpen