Veiligheid en preventie worden in het dagelijkse bedrijfsleven vaak onderschat. Een ongeluk zit in een klein hoekje, welke wellicht voorkomen had kunnen worden. Natuurlijk kunnen niet alle risico’s afgedekt worden, maar wel heel veel.

Dit wordt gedaan in de RI&E: het in kaart brengen van alle risico’s. Aan de hand van deze analyse wordt het BHV-plan opgesteld, plattegronden getekend en ontruimingsoefeningen gehouden en BHV-ers opgeleid, waaronder de BHV-ploegleider.

Uiteindelijk zorgen deze stappen allemaal voor een veiliger en gezonder bedrijf, waardin werknemers positiever en productiever zijn. Daarnaast zorgen deze stappen voor een kortere verzuimtijd van werknemers die te maken hebben gehad met een calamiteit, nog kostenbesparend ook dus!