Actueel

Geef u op!

Dankzij de campagne van de Nederlandse Hartstichting is Nederland officieel het eerste land ter wereld met een landelijk netwerk van 170.000 AED-burgerhulp verleners. Maar er zijn, zeker in de Randstad, nog meer mensen nodig. Iets voor u?

Meer weten over leren reanimeren, burger hulpverlener worden, je AED aanmelden? Kijk op www.hartstichting.nl/reanimatie. AED-locaties vindt u op aed.rodekruis.nl

Feiten en cijfers

Over welke feiten en cijfers hebben we het als we de arbeidsongevallen in kaart brengen?

  • Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval, ruim 600 slachtoffers per dag dus.
  • 80-90 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn bijna 2 doden per week.
  • Werkgevers zijn verplicht om ernstige arbeidsongevallen te melden aan de Inspectie SZW.
  • Werkgevers zijn verplicht om in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf zijn. Dit wordt allemaal gedaan met behulp van de RI&E.

bron: RIVM, 2018.

Bent ú RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel.
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Lees meer…

Heeft u een vraag?

Wij willen u graag helpen